EnglishEspañol

GREIP

Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

Projectes de recerca i innovació docent

En aquest apartat trobareu informació concreta sobre la recerca del grup i les publicacions vinculades a cadascun del projectes que es duen o s'han dut a terme:

Projectes de recerca

- Projectes I + D
Projectes en curs
Projectes finalitzats
          Projectes ARIE
          Projectes en curs
          Projectes finalitzats       
- Projectes 6è Programa (Unió Europea)
Projectes en curs
Projectes finalitzats
          - Altres projectes
Projectes en curs
Projectes finalitzats

Projectes d'innovació docent

- Projectes MQD
Projectes en curs
Projectes finalitzats
          - Projectes Fundació Jaume Bofill 
Projectes en curs
Projectes finalitzats
- Projectes europeus
Projectes en curs
Projectes finalitzats
- Projectes de cooperació

Projectes en curs
Projectes finalitzats

Xarxes temàtiques