GREIP

Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

Projectes d'innovació MQD finalitzats

Projecte Entitat finançadora Durada
Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels Graus d'Educació Infantil i Primària AGAUR: 2010MQD00132 2011-2013 
Estratègies docents pel desenvolupament de competències lingüístiques crítiques a la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant assignatures en anglèsAGAUR: 2007MQD001382007 - 2009
Millora de les competències lingüístiques dels alumns de la titulació de magisteri: llengües estrangeres mitjançant la impartició d'assignatures troncals en anglèsAGAUR 2005/MQD/00130       2005 -  2007
Professionalització Integral dels Mestres de Llengua Estrangera (PIMLE)DES-UAB PID2004-06, projecte 210.027        2004 -  2005